CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT
CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT
0908353714 Giỏ hàng (0)
AH500076T001 - Board điều khiển 590C Parker
AH500075U002 - BOARD ĐIỀU KHIỂN DC590P
AH470330T012/1 Board công suất DC590P 40 - 165A
AH470330U002 (AH470330T002) BOARD CÔNG SUẤT BIẾN TẦN DC590P (4Q) TỪ 40 - 165A FRAME 2
AH464657U001 Board điều khiển AC690 Frame B
AH464657U101 Board điều khiển biến tần AC690P Frame C-F
AH470280U004 (AH470280T004) - BOARD CÔNG SUẤT BIẾN TẦN DC590P 15A 35A FRAME 1
AH385851U003 - BOARD CÔNG SUẤT BIẾN TẦN DC591P (2Q) 180-270A FRAME 3
AH470330U001 - BOARD CÔNG SUẤT BIẾN TẦN DC591P (2Q) TỪ 40 - 165A FRAME 2
AH385851U002 BOARD CÔNG SUẤT DC590P
AH466701U002 - BOARD CÔNG SUẤT DC590P DC591P
AH465520U002 Board công suất AC690 Frame F
AH470330T021/2 Terminal Board DC590P 40-165A
AH466405T001 Spare PCB Adaptor DC 590P Frame 3
AH470330T032/3 Current transformer DC590 Frame 2
AH469354U402 Trigger Board DC590P Frame 6
LA466711U002 Quạt làm mát biến tần Parker DC590P
AH469419T012-1 Board công suất DC 590P Frame 6
AH469353U102 Suppression Board 590P/591P Frame6
E2C3CL07 Board điều khiển AC10P
E08C3CJ11 Board điều khiển AC10G
E2C3MZ06 Board điều khiển AC10
D0D3CE40U Board công suất AC10 Frame 2
E08D3FG07U Board công suất AC10 Frame 3
E08D3II07U Board công suất AC10 Frame 4
E08D3JJ07U Board công suất AC10 15kW
E08D3JJJ06U Board công suất AC10 18.5kW
E08D3LLL05U Board công suất AC10 22kW
E2D3MM02U Board công suất AC10 30kW
E2D3NQ00U Board công suất AC10 Frame 8 9
E2D3N002U Board công suất AC10 Frame 7
Board D0A3CE39U Parker AC10
Board AH500871U401 03 Biến tần AC30
Close
Gọi ngay
SMS
Chỉ đường