CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT
CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT
0908353714 Giỏ hàng (0)
Trang chủ > TIN TỨC > Hỏi và đáp > TỔNG HỢP CÁC TÀI LIỆU, VIDEO HƯỚNG DẪN VÀ PHẦN MỀM PARKER
TỔNG HỢP CÁC TÀI LIỆU, VIDEO HƯỚNG DẪN VÀ PHẦN MỀM PARKER

1. Tài Liệu PDF

  Biến Tần Parker

Tài Liệu Biến Tần AC10

Tài liệu hướng dẫn AC10P                       

Download

Tài liệu hướng dẫn AC10G

Download

Tài liệu hướng dẫn AC10H

Download

Tài Liệu Biến Tần AC15

Tài liệu cài đặt nhanh AC15 Frame 1

Download

Tài liệu cài đặt nhanh AC15 Frame 2-5

Download

Tài liệu Hardware AC15

Download

Tài liệu Soltware AC15

Download

Tài Liệu Biến Tần AC20

Tài liệu cài đặt nhanh AC20 Frame 2-5

Download

Tài liệu cài đặt nhanh AC20 Frame 6-10

Download

Tài liệu Hardware AC20

Download

Tài liệu Soltware AC20

Download

Tài Liệu Biến Tần AC30

Tài liệu hướng dẫn AC30

Download

Tài Liệu Biến Tần AC690

Tài liệu hướng dẫn AC690

Download

Tài Liệu Biến Tần AC890

Tài liệu hướng dẫn AC890                          

Download

  DC Drive Parker

Tài liệu hướng dẫn DC590P

Download

Tài liệu hướng dẫn DC590C

Download

Tài liệu hướng dẫn DC598-599                  

Download

Tài liệu hướng dẫn DC512

Download

Tài liệu hướng dẫn DC514                      

Download

  Option Card Parker

Card Profibus AC690 Và DC590

Download

Card Encoder DC590                             

Download

Card Encoder AC690 HTTL

Download

  Servo Drives Parker

Tài Liệu SLVD Servo Parker                    

Download

Tài Liệu Servo Drives FL20          

Download

 

2. Link Download Phần Mềm

LInk download phần mềm DSELite

Download

Link download phần mềm PDQ-AC30        

Download

 

3. Video Hướng Dẫn

Hướng dẫn cài đặt cơ bản AC10

Click here

Hướng dẫn cài đặt cơ bản AC690            

Click here

Hướng dẫn cài đặt cơ bản DC590

Click here

 

Gọi ngay
SMS
Chỉ đường