CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT
CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT
0908353714 Giỏ hàng (0)
Biến Tần Parker AC 690 - 431550B0 - B00P00 - A400 11KW
690- 432300C0- B00P00- A400 Biến Tần Parker 690 15KW 3Ph 380- 460 V AC 30A
690 - 432380D0 - B00P00 - A400 Biến Tần AC690 18. 5KW 38A
Biến Tần AC 690 - 432450D0 - B00P00 - A400 22KW
Biến Tần AC690 690 - 432590E0 - B00P00 - A400 30KW
690- 432730E0- B00P00- A400 Biến Tần Parker 690 37KW 3Ph 380- 460 V AC 73A
690- 432870E0- B00P00- A400 Biến Tần Parker 690 45KW 3Ph 380- 460 V AC 87A
690- 433105F2- B00P00- A400 Biến Tần Parker 690 55KW 3Ph 380- 460 V AC 105A
690- 433145F2- B00P00- A400 Biến Tần Parker 690 75KW 3Ph 380- 460 V AC 145A
690- 433156F2- B00P00- A400 Biến Tần AC690 90KW
710 - 4D0010 - BN - 0S - 0000 Biến Tần AC30 4KW
Biến tần AC 890CD - 532730E0 - 000 - 2A3E0 37KW
10G - 412 - 4400 - BN Biến tần Parker AC10G 220KW
10G - 413 - 4800 - BN Biến tần Parker AC10G 250KW
10G - 413 - 5300 - BN Biến tần Parker AC10G 280KW
10G - 413 - 5800 - BN Biến tần Parker AC10G 315KW
10G - 413 - 6400 - BN Biến tần Parker AC10G 355KW
10G - 413 - 6900 - BN Biến tần Parker AC10G 400KW
10P - 41 - 0020 - BN Biến Tần AC10P 0. 75kW
10P - 42 - 0040 - BN Biến Tần AC10P 1. 5kW
1 2 3 4 5 6 7
Close
Gọi ngay
SMS
Chỉ đường