CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT
CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT
0908353714 Giỏ hàng (0)
Biến tần Parker DC 591P 500A 220-500V 3ph 591P-53350042-P00-U4V0 (591P/0500/500/0011/UK/ARM/0/0/0)
Biến tần Parker DC 591P 725A 220-500V 3ph 591P-53372542-P00-U4V0 (591P/0725/500/0011/UK/ARM/0/0/0)
Biến tần Parker DC 591P 830A 220-500V 3ph 591P-53383042-P00-U4V0 (591P/0830/500/0011/UK/ARM/0/0/0)
Biến tần Parker DC 590P 15A 220-500V 3ph 590P-53215010-P00-U4A0 (590P/0015/500/0011/UK/AN/0/0/0)
Biến tần Parker DC 590P 35A 220-500V 3ph 590P-53235010-P00-U4A0 (590P/0035/500/0011/UK/AN/0/0/0)
Biến tần Parker DC 590P 40A 220-500V 3ph 590P-53240020-P00-U4V0 (590P/0040/500/0011/UK/ARM/0/0/0)
Biến tần Parker DC 590P 70A 220-500V 3ph 590P-53270020-P00-U4V0 (590P/0070/500/0011/UK/ARM/0/0/0)
Biến tần Parker DC 590P 110A 220-500V 3ph 590P-53311020-P00-U4V0 (590P/0110/500/0011/UK/ARM/0/0/0)
Biến tần Parker DC 590P 165A 220-500V 3ph 590P-53316520-P00-U4A0 (590P/0165/500/0011/UK/AN/0/0/0)
Biến tần Parker DC 590P 180A 220-500V 3ph 590P-53318032-P00-U4V0 (590P/0180/500/0011/UK/ARM/0/0/0)
Biến tần Parker DC 590P 270A 220-500V 3ph 590P-53327032-P00-U4V0 (590P/0270/500/0011/UK/ARM/0/0/0)
Biến tần Parker DC 590P 380A 220-500V 3ph 590P-53338042-P00-U4V0 (590P/0380/500/0011/UK/ARM/0/0/0)
Biến tần Parker DC 590P 500A 220-500V 3ph 590P-53350042-P00-U4V0 (590P/0500/500/0011/UK/ARM/0/0/0)
Biến tần Parker DC 590P 725A 220-500V 3ph 590P-53372542-P00-U4V0 (590P/0725/500/0011/UK/ARM/0/0/0)
Biến tần Parker DC 590P 830A 220-500V 3ph 590P-53383042-P00-U4V0 (590P/0830/500/0011/UK/ARM/0/0/0)
Biến Tần AC 690 - 431550B0 - B00P00 - A400 2. 2KW
690- 431950B0- B00P00- A400 Biến Tần Parker 690 4 KW 3Ph 380- 460V AC 9.5A
690- 432120B0- B00P00- A400 Biến Tần Parker 690 5.5KW 3Ph 380- 460V AC 12 A
Biến Tần AC 690 - 432140B0 - B00P00 - A400 6KW
Biến Tần Parker AC 690 - 432160C0 - B00P00 - A400 7. 5KW
1 2 3 4 5 6 7
Close
Gọi ngay
SMS
Chỉ đường