CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT
CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT
0908353714 Giỏ hàng (0)
10G - 411 - 3200 - BN Biến tần Parker AC10G 160KW
10G - 412 - 4000 - BN Biến tần Parker AC10G 200KW
BOARD ĐIỀU KHIỂN BIẾN TẦN AC30
710 - 4D0006 - BE - 0S - 0000 BIẾN TẦN AC30 2. 2KW
BIẾN TẦN PARKER AC690-5.5KW
710 - 4D0012 - BN - 0S - 0000 BIẾN TẦN AC30 5. 5KW
710 - 4F0038 - BN - 0S - 0000 BIẾN TẦN AC30 18. 5KW
710 - 4G0060 - BE - 0S - 0000 BIẾN TẦN AC30 30KW
BIẾN TẦN PARKER AC690-18.5KW
Biến tần Parker AC 890CS - 532320B0 - B00 - U 15KW
Biến tần Parker AC 890CD - 532240C0 - 000 - 1A000 11KW
Biến tần Parker AC 890CD - 532300C0 - 000 - 1A000 15KW
710 - 4J0205 - BN - 0S - 0000 Biến Tần AC30 110KW
Biến tần Parker AC 890SD - 532160B0 - B00 - 1A000 7. 5KW
514C - 16 - 00 - 00 - 00 Biến tần DC514 16A
514C - 32 - 00 - 00 - 00 Biến tần DC514 32A
512C - 16 - 00 - 00 - 00 Biến tần DC512 16A
512C - 32 - 00 - 00 - 00 Biến tần DC512 32A
BIẾN TẦN PARKER AC690- 11KW
599P - 53260010 - TP00 - U4V0 BỘ ĐIỀU KHIỂN KÍCH NGOÀI DC599
1 2 3 4 5 6 7
Close
Gọi ngay
SMS
Chỉ đường