CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT
CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT
0908353714 Giỏ hàng (0)
Trang chủ > Sản phẩm > Servo Drives
PSD1S Series
PSD1M Series
TWIN-N Series - TWIN8N
TWIN-N Series - TWIN5N
TWIN-N Series - TWIN2N
HIDRIVE [HID16] 16A 11.2kVA
HIDRIVE [HID2] 2A 1.4kVA
HIDRIVE [HID8] 8A 5.6kVA
HIDRIVE [HID5] 5A 3.5kVA
HIDRIVE [HID15] 15A 10.5kVA
HIDRIVE [HID25] 25A 17.5kVA
SLVD Servo Parker
Servo Drive FL20
Compax3M 5A 3.3kVA
Compax3M 10A 6.6kVA
Compax3M 15A 10kVA
Compax3M 30A 20kVA
Compax3S 1.5A 1.25kVA
Compax3S 2.5A 1kVA
Compax3S 3.8A 3.1kVA
Compax3S 6.3A 2.5kVA
Compax3S 7.5A 6.2kVA
Compax3S 10A 4kVA
Compax3S 15A 6kVA
Compax3S 15A 11.5kVA
Compax3S 30A 25kVA
Compax3H 50A 35kVA
Compax3H 90A 70kVA
Compax3H 125A 91kVA
Compax3H 155A 109kVA
Aries Servo Drives
ViX Servo Drive/Controller
Servo Drive - SPD-N Series
Single-Axis Servo Drive TPD-M 10A
Single-Axis Servo Drive TPD-M 15A
Single-Axis Servo Drive TPD-M 5A
Twin-Axis Servo Drive TPD-M 2x 5A
Twin-Axis Servo Drive TPD-M 2x 2A
HPD Servo Drive
Close
Gọi ngay
SMS
Chỉ đường