CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT
CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT
0908353714 Giỏ hàng (0)
Trang chủ > Sản phẩm > Servo Drives > Servo Drive FL20
Servo Drives FL20 Series
SERVO DRIVE FL20 - CA101S2M1F5D20 0.1kW
SERVO DRIVE FL20 - CA102S2M2F5D20 EtherCat 1kW
SERVO DRIVE FL20 - CA113T3ML3F5D52 EtherCat 11kW
SERVO DRIVE FL20 - CA122S2M2F5D52 1.2kW
SERVO DRIVE FL20 - CA152T3M2F5D71 1.5kW
SERVO DRIVE FL20 - CA153T3M4F5D71 EtherCat 15kW
SERVO DRIVE FL20 - CA182T2M2F5D71 1.8kW
SERVO DRIVE FL20 - CA183T3M5F5D71 EtherCat 18kW
SERVO DRIVE FL20 - CA201T2M1F5D71 0.2kW
SERVO DRIVE FL20 - CA202T3M3F5D71 EtherCat 2kW
SERVO DRIVE FL20 - CA223T3M5F5D52 EtherCat 22kW
SERVO DRIVE FL20 - CA302T2M3F5D71 EtherCat 3kW
SERVO DRIVE FL20 - CA302T3M3F5D71 EtherCat 3kW
SERVO DRIVE FL20 - CA303T3M6F5D71 EtherCat 30kW
SERVO DRIVE FL20 - CA373T3M6F5D71 EtherCat 37kW
SERVO DRIVE FL20 - CA401T2M1F5D71 0.4kW
SERVO DRIVE FL20 - CA452T3M3F5D71 4.5kW
SERVO DRIVE FL20 - CA453T3M7F5D71 EtherCat 45kW
SERVO DRIVE FL20 - CA552T2M4F5D71 3 Pha 230VAC 5.5kW
SERVO DRIVE FL20 - CA552T3M3F5D71 3 Pha 400VAC 5.5kW
SERVO DRIVE FL20 - CA553T3M8F5D71 3 Pha 400VAC 55kW
SERVO DRIVE FL20 - CA751T2M1F5D71 0.75kW
SERVO DRIVE FL20 - CA752T2M4F5D71 3 Pha 230VAC 7.5kW
SERVO DRIVE FL20 - CA752T3MM4F5D71 3 Pha 400VAC 7.5kW
SERVO DRIVE FL20 - CA753T3M8F5D52 EtherCat 75kW
Close
Gọi ngay
SMS
Chỉ đường