CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT
CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT
0908353714 Giỏ hàng (0)
Trang chủ > Sản phẩm > DC Drives Parker > DC Drive DC590P
Biến tần Parker DC 590P 15A 220-500V 3ph 590P-53215010-P00-U4A0 (590P/0015/500/0011/UK/AN/0/0/0)
Biến tần Parker DC 590P 35A 220-500V 3ph 590P-53235010-P00-U4A0 (590P/0035/500/0011/UK/AN/0/0/0)
Biến tần Parker DC 590P 40A 220-500V 3ph 590P-53240020-P00-U4V0 (590P/0040/500/0011/UK/ARM/0/0/0)
Biến tần Parker DC 590P 70A 220-500V 3ph 590P-53270020-P00-U4V0 (590P/0070/500/0011/UK/ARM/0/0/0)
Biến tần Parker DC 590P 110A 220-500V 3ph 590P-53311020-P00-U4V0 (590P/0110/500/0011/UK/ARM/0/0/0)
Biến tần Parker DC 590P 165A 220-500V 3ph 590P-53316520-P00-U4A0 (590P/0165/500/0011/UK/AN/0/0/0)
Biến tần Parker DC 590P 180A 220-500V 3ph 590P-53318032-P00-U4V0 (590P/0180/500/0011/UK/ARM/0/0/0)
Biến tần Parker DC 590P 270A 220-500V 3ph 590P-53327032-P00-U4V0 (590P/0270/500/0011/UK/ARM/0/0/0)
Biến tần Parker DC 590P 380A 220-500V 3ph 590P-53338042-P00-U4V0 (590P/0380/500/0011/UK/ARM/0/0/0)
Biến tần Parker DC 590P 500A 220-500V 3ph 590P-53350042-P00-U4V0 (590P/0500/500/0011/UK/ARM/0/0/0)
Biến tần Parker DC 590P-53372542-P00-U4V0 725A
Biến tần Parker DC 590P 725A 220-500V 3ph 590P-53372542-P00-U4V0 (590P/0725/500/0011/UK/ARM/0/0/0)
Biến tần Parker DC 590P 830A 220-500V 3ph 590P-53383042-P00-U4V0 (590P/0830/500/0011/UK/ARM/0/0/0)
Biến tần Parker DC 590P-73412560-P00-U4V0 1250A
Biến tần Parker DC 590P-73416060-P00-U4V0 1600A
Biến tần Parker DC 590P-73419560-P00-U4V0 1950A
Biến tần Parker DC 590P-53419560-P00-U4V0 1950A
Biến tần Parker DC 590P-73418560-P00-U4V0 1850A
Biến tần Parker DC 590P-53415852-A00-U4V0 1580A
Biến tần Parker DC 590P-63415852-P00-U4V0 1580A
Close
Gọi ngay
SMS
Chỉ đường