CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT
CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT
0908353714 Giỏ hàng (0)
Trang chủ > Sản phẩm > BIẾN TẦN PARKER > Biến Tần Parker 690
690- 431550B0- B00P00- A400 Biến Tần Parker 690 2.2KW 3Ph 380-460V AC 5.5A
690- 431950B0- B00P00- A400 Biến Tần Parker 690 4 KW 3Ph 380- 460V AC 9.5A
690- 432120B0- B00P00- A400 Biến Tần Parker 690 5.5KW 3Ph 380- 460V AC 12 A
690- 432140B0- B00P00- A400 Biến Tần Parker 690 6 KW 3Ph 380- 460V AC 14 A
690- 432160C0- B00P00- A400 Biến Tần Parker 690 7.5KW 3Ph 380- 460V AC 16A
690- 432230C0- B00P00- A400 Biến Tần Parker AC690 11 KW 3Ph 380-460V AC 23A
690- 432300C0- B00P00- A400 Biến Tần Parker 690 15KW 3Ph 380- 460 V AC 30A
690- 432380D0- B00P00- A400 Biến Tần Parker 690 18.5KW 3Ph 380- 460 V AC 38A
690- 432450D0- B00P00- A400 Biến Tần Parker 690 22 KW 3Ph 380- 460 V AC 45A
690- 432590E0- B00P00- A400 Biến Tần Parker 690 30KW 3Ph 380- 460 V AC 59A
690- 432730E0- B00P00- A400 Biến Tần Parker 690 37KW 3Ph 380- 460 V AC 73A
690- 432870E0- B00P00- A400 Biến Tần Parker 690 45KW 3Ph 380- 460 V AC 87A
690- 433105F2- B00P00- A400 Biến Tần Parker 690 55KW 3Ph 380- 460 V AC 105A
690- 433145F2- B00P00- A400 Biến Tần Parker 690 75KW 3Ph 380- 460 V AC 145A
690- 433156F2- B00P00- A400 Biến Tần Parker 690 90KW 3Ph 380- 460 V AC 180A
Close
Gọi ngay
SMS
Chỉ đường