CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT
CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT
0908353714 Giỏ hàng (0)
Trang chủ > Sản phẩm > DC DRIVES PARKER > Biến tần DC Parker DC 591P
Biến tần Parker DC 591P 15A 220-500V 3ph 591P-53215010-P00-U4A0 (591P/0015/500/0011/UK/AN/0/0/0)
Biến tần Parker DC 591P 35A 220-500V 3ph 591P-53235010-P00-U4A0 (591P/0035/500/0011/UK/AN/0/0/0)
Biến tần Parker DC 591P 40A 220-500V 3ph 591P-53240020-P00-U4V0 (591P/0040/500/0011/UK/ARM/0/0/0)
Biến tần Parker DC 591P 70A 220-500V 3ph 591P-53270020-P00-U4V0 (591P/0070/500/0011/UK/ARM/0/0/0)
Biến tần Parker DC 591P 110A 220-500V 3ph 591P-53311020-P00-U4V0 (591P/0110/500/0011/UK/ARM/0/0/0)
Biến tần Parker DC 591P 165A 220-500V 3ph 591P-53316520-P00-U4A0 (591P/0165/500/0011/UK/AN/0/0/0)
Biến tần Parker DC 591P 180A 220-500V 3ph 591P-53318032-P00-U4V0 (591P/0180/500/0011/UK/ARM/0/0/0)
Biến tần Parker DC 591P 270A 220-500V 3ph 591P-53327032-P00-U4V0 (591P/0270/500/0011/UK/ARM/0/0/0)
Biến tần Parker DC 591P 380A 220-500V 3ph 591P-53338042-P00-U4V0 (591P/0380/500/0011/UK/ARM/0/0/0)
Biến tần Parker DC 591P 500A 220-500V 3ph 591P-53350042-P00-U4V0 (591P/0500/500/0011/UK/ARM/0/0/0)
Biến tần Parker DC 591P 725A 220-500V 3ph 591P-53372542-P00-U4V0 (591P/0725/500/0011/UK/ARM/0/0/0)
Biến tần Parker DC 591P 830A 220-500V 3ph 591P-53383042-P00-U4V0 (591P/0830/500/0011/UK/ARM/0/0/0)
Close
Gọi ngay
SMS
Chỉ đường