CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT
CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT
0908353714 Giỏ hàng (0)
Trang chủ > Sản phẩm > Biến tần Parker > Biến tần AC650V
Biến tần AC 650V-21115010-001P00-A2 0.25kW
Biến tần AC 650V-21115010-0F1P00-A2 0.25kW
Biến tần AC 650V-21115010-0F1P00-A1 0.25kW
Biến tần AC 650V-21122010-001P00-A2 0.37kW
Biến tần AC 650V-21122010-001P00-A1 0.37kW
Biến tần AC 650V-21122010-0F1P00-A2 0.37kW
Biến tần AC 650V-21130010-001P00-A0 0.55kW
Biến tần AC 650V-21130010-001P00-A2 0.55kW
Biến tần AC 650V-21130010-0F1P00-A1 0.55kW
Biến tần AC 650V-21140010-001P00-A0 0.75kW
Biến tần AC 650V-21140010-001P00-A2 0.75kW
Biến tần AC 650V-21140010-0F1P00-A1 0.75kW
Biến tần AC 650V-21155020-001P00-A0 1.1kW
Biến tần AC 650V-21155020-001P00-A2 1.1kW
Biến tần AC 650V-21155020-0F1P00-A2 1.1kW
Biến tần AC 650V-21170020-001P00-A2 1.5kW
Biến tần AC 650V-21170020-001P00-A1 1.5kW
Biến tần AC 650V-21170020-0F1P00-A2 1.5kW
Biến tần AC 650V-22196030-B01P00-A2 2.2kW
Biến tần AC 650V-22196030-BF1P00-A1 2.2kW
Biến tần AC 650V-23212330-B01P00-A2 3kW
Biến tần AC 650V-23212330-BF1P00-A1 3kW
Biến tần AC 650V-23216430-B01P00-A2 4kW
Biến tần AC 650V-23216430-BF1P00-A2 4kW
Biến tần AC 650V-232220C0-B01P00-A3 7.5kW
Biến tần AC 650V-232220C0-B01T00-A0 7.5kW
Biến tần AC 650V-232220C0-B01W00-A3 7.5kW
Biến tần AC 650V-232220C0-B02P00-A3 7.5kW
Biến tần AC 650V-232220C0-B02T00-A3 7.5kW
Biến tần AC 650V-232220C0-B02W00-A3 7.5kW
Biến tần AC 650V-43115020-B01P00-A2 0.37kW
Biến tần AC 650V-43115020-B01P00-A1 0.37kW
Biến tần AC 650V-43115020-BF1P00-A2 0.37kW
Biến tần AC 650V-43120020-B01P00-A2 0.55kW
Biến tần AC 650V-43120020-B01P00-A1 0.55kW
Biến tần AC 650V-43120020-BF1P00-A2 0.55kW
Biến tần AC 650V-43125020-B01P00-A2 0.75kW
Biến tần AC 650V-43125020-B01P00-A1 0.75kW
Biến tần AC 650V-43125020-BF1P00-A1 0.75kW
Biến tần AC 650V-43135020-B01P00-A2 1.1kW
Biến tần AC 650V-43135020-B01P00-A1 1.1kW
Biến tần AC 650V-43135020-BF1P00-A2 1.1kW
Biến tần AC 650V-43145020-B01P00-A2 1.5kW
Biến tần AC 650V-43145020-B01P00-A1 1.5kW
Biến tần AC 650V-43145020-BF1P00-A2 1.5kW
Biến tần AC 650V-43155020-B01P00-A2 2.2kW
Biến tần AC 650V-43155020-B01P00-A1 2.2kW
Biến tần AC 650V-43155020-BF1P00-A2 2.2kW
Biến tần AC 650V-43168030-B01P00-A2 3kW
Biến tần AC 650V-43168030-B01P00-A1 3kW
Biến tần AC 650V-43168030-BF1P00-A2 3kW
Biến tần AC 650V-43190030-B01P00-A2 4kW
Biến tần AC 650V-43190030-B01P00-A1 4kW
Biến tần AC 650V-43190030-BF1P00-A2 4kW
Biến tần AC 650V-43212030-B01P00-A2 5.5kW
Biến tần AC 650V-43212030-B01P00-A1 5.5kW
Biến tần AC 650V-43212030-BF1P00-A2 5.5kW
Biến tần AC 650V-43216030-B01P00-A2 7.5kW
Biến tần AC 650V-43216030-B01P00-A1 7.5kW
Biến tần AC 650V-43216030-BF1P00-A2 7.5kW
Biến tần AC 650V-432160C0-B01P00-A3 11kW
Biến tần AC 650V-432160C0-B01P00-A0 11kW
Biến tần AC 650V-432160C0-B01T00-A3 11kW
Biến tần AC 650V-432160C0-B01W00-A3 11kW
Biến tần AC 650V-432160C0-B02P00-A3 11kW
Biến tần AC 650V-432160C0-B02T00-A3 11kW
Biến tần AC 650V-432160C0-B02W00-A3 11kW
Biến tần AC 650V-432230C0-B01P00-A3 15kW
Biến tần AC 650V-432230C0-B01T00-A3 15kW
Biến tần AC 650V-432230C0-B01W00-A3 15kW
Biến tần AC 650V-432230C0-B02P00-A3 15kW
Biến tần AC 650V-432230C0-B02T00-A3 15kW
Biến tần AC 650V-432230C0-B02W00-A3 15kW
Biến tần AC 650V-432300C0-B01P00-A3 18.5kW
Biến tần AC 650V-432300C0-B01T00-A3 18.5kW
Biến tần AC 650V-432300C0-B01W00-A3 18.5kW
Biến tần AC 650V-432300C0-B02P00-A3 18.5kW
Biến tần AC 650V-432300C0-B02T00-A3 18.5kW
Biến tần AC 650V-432300C0-B02W00-A3 18.5kW
Biến tần AC 650V-432310D0-001P00-A3 18.5kW
Biến tần AC 650V-432310D0-001T00-A3 18.5kW
Biến tần AC 650V-432310D0-001W00-A3 18.5kW
Biến tần AC 650V-432310D0-002P00-A3 18.5kW
Biến tần AC 650V-432310D0-002T00-A3 18.5kW
Biến tần AC 650V-432310D0-002W00-A3 18.5kW
Biến tần AC 650V-432380D0-001P00-A3 22kW
Biến tần AC 650V-432380D0-001T00-A3 22kW
Biến tần AC 650V-432380D0-001W00-A3 22kW
Biến tần AC 650V-432380D0-002P00-A3 22kW
Biến tần AC 650V-432380D0-002T00-A3 22kW
Biến tần AC 650V-432380D0-002W00-A3 22kW
Biến tần AC 650V-432380D0-B01P00-A3 22kW
Biến tần AC 650V-432380D0-B01T00-A3 22kW
Biến tần AC 650V-432380D0-B01W00-A3 22kW
Biến tần AC 650V-432380D0-B02P00-A3 22kW
Biến tần AC 650V-432380D0-B02T00-A3 22kW
Biến tần AC 650V-432380D0-B02W00-A3 22kW
Biến tần AC 650V-432450D0-001P00-A3 30kW
Biến tần AC 650V-432450D0-001T00-A3 30kW
Biến tần AC 650V-432450D0-001W00-A3 30kW
Biến tần AC 650V-432450D0-002P00-A3 30kW
Biến tần AC 650V-432450D0-002T00-A3 30kW
Biến tần AC 650V-432450D0-B01P00-A3 30kW
Biến tần AC 650V-432450D0-B01T00-A3 30kW
Biến tần AC 650V-432450D0-B01W00-A3 30kW
Biến tần AC 650V-432450D0-B02P00-A3 30kW
Biến tần AC 650V-432450D0-B02T00-A3 30kW
Biến tần AC 650V-432450D0-B02W00-A3 30kW
Biến tần AC 650V-432590D0-001P00-A3 37kW
Biến tần AC 650V-432590D0-001T00-A3 37kW
Biến tần AC 650V-432590D0-001W00-A3 37kW
Biến tần AC 650V-432590D0-002P00-A3 37kW
Biến tần AC 650V-432590D0-002T00-A3 37kW
Biến tần AC 650V-432590D0-002W00-A3 37kW
Biến tần AC 650V-432590D0-B01P00-A3 37kW
Biến tần AC 650V-432590D0-B01T00-A3 37kW
Biến tần AC 650V-432590D0-B01W00-A3 37kW
Biến tần AC 650V-432590D0-B02P00-A3 37kW
Biến tần AC 650V-432590D0-B02T00-A3 37kW
Biến tần AC 650V-432590D0-B02W00-A3 37kW
Biến tần AC 650V-432730E0-001P00-A3 45kW
Biến tần AC 650V-432730E0-001T00-A3 45kW
Biến tần AC 650V-432730E0-001W00-A3 45kW
Biến tần AC 650V-432730E0-002P00-A3 45kW
Biến tần AC 650V-432730E0-002T00-A3 45kW
Biến tần AC 650V-432730E0-002W00-A3 45kW
Biến tần AC 650V-432730E0-B01P00-A3 45kW
Biến tần AC 650V-432730E0-B01T00-A3 45kW
Biến tần AC 650V-432730E0-B01W00-A3 45kW
Biến tần AC 650V-432730E0-B02P00-A3 45kW
Biến tần AC 650V-432730E0-B02T00-A3 45kW
Biến tần AC 650V-432730E0-B02W00-A3 45kW
Biến tần AC 650V-432870E0-001P00-A3 55kW
Biến tần AC 650V-432870E0-001T00-A3 55kW
Biến tần AC 650V-432870E0-001W00-A3 55kW
Biến tần AC 650V-432870E0-002P00-A3 55kW
Biến tần AC 650V-432870E0-002T00-A3 55kW
Biến tần AC 650V-432870E0-002W00-A3 55kW
Biến tần AC 650V-432870E0-B01P00-A3 55kW
Biến tần AC 650V-432870E0-B01T00-A3 55kW
Biến tần AC 650V-432870E0-B01W00-A3 55kW
Biến tần AC 650V-432870E0-B02P00-A3 55kW
Biến tần AC 650V-432870E0-B02T00-A3 55kW
Biến tần AC 650V-432870E0-B02W00-A3 55kW
Biến tần AC 650V-433105F1-001P00-A3 75kW
Biến tần AC 650V-433105F1-001W00-A3 75kW
Biến tần AC 650V-433105F1-002P00-A3 75kW
Biến tần AC 650V-433105F1-002W00-A3 75kW
Biến tần AC 650V-433105F1-B01P00-A3 75kW
Biến tần AC 650V-433105F1-B01W00-A3 75kW
Biến tần AC 650V-433105F1-B02P00-A3 75kW
Biến tần AC 650V-433105F1-B02W00-A3 75kW
Biến tần AC 650V-433145F1-001P00-A3 80kW
Biến tần AC 650V-433145F1-001W00-A3 80kW
Biến tần AC 650V-433145F1-002P00-A3 80kW
Biến tần AC 650V-433145F1-002W00-A3 80kW
Biến tần AC 650V-433145F1-B01P00-A3 80kW
Biến tần AC 650V-433145F1-B01W00-A3 80kW
Biến tần AC 650V-433145F1-B02P00-A3 80kW
Biến tần AC 650V-433145F1-B02W00-A3 80kW
Biến tần AC 650V-433156F1-001P00-A3 90kW
Biến tần AC 650V-433156F1-001W00-A3 90kW
Biến tần AC 650V-433156F1-002P00-A3 90kW
Biến tần AC 650V-43145020-BF1P00-A1 1.5kW
Biến tần AC 650V-43155020-BF1PK0-D0 2.2kW
Biến tần AC 650V-433156F1-002W00-A3 90kW
Biến tần AC 650V-433156F1-B01P00-A3 90kW
Biến tần AC 650V-433156F1-B01W00-A3 90kW
Biến tần AC 650V-433156F1-B02P00-A3 90kW
Biến tần AC 650V-433156F1-B02W00-A3 90kW
Biến tần AC 650V-433180F1-001P00-A3 110kW
Biến tần AC 650V-433180F1-001W00-A3 110kW
Biến tần AC 650V-433180F1-002P00-A3 110kW
Biến tần AC 650V-433180F1-002W00-A3 110kW
Biến tần AC 650V-433180F1-B01P00-A3 110kW
Biến tần AC 650V-433180F1-B01W00-A3 110kW
Biến tần AC 650V-433180F1-B02P00-A3 110kW
Biến tần AC 650V-433180F1-B02W00-A3 110kW
Biến tần AC 650V-233104F2-001P00-A3 37kW
Biến tần AC 650V-233104F2-001W00-A3 37kW
Biến tần AC 650V-233104F2-002P00-A3 37kW
Biến tần AC 650V-233104F2-002W00-A3 37kW
Biến tần AC 650V-233104F2-B01P00-A3 37kW
Biến tần AC 650V-233104F2-B01W00-A3 37kW
Biến tần AC 650V-233104F2-B02P00-A3 37kW
Biến tần AC 650V-233104F2-B02W00-A3 37kW
Close
Gọi ngay
SMS
Chỉ đường