CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT

CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT
CTY TNHH KỸ THUẬT VIỆT
0908353714 Giỏ hàng (0)
Trang chủ > Sản phẩm > Biến tần Parker > Biến tần AC30
Board điều khiển biến tần AC30
710-4D0004-BE-0S-0000 biến tần AC30 1.1kW
710-4D0006-BE-0S-0000 Biến tần AC30 2.2kW
710-4D0010-BN-0S-0000 Biến tần AC30 4KW
710-4D0012-BN-0S-0000 Biến tần AC30 5.5kW
710-4E0016-BN-0S-0000 Biến tần AC30 7.5KW
710-4E0023-BN-0S-0000 Biến tần AC30 11kW
710-4F0032-BE-0S-0000 Biến tần AC30 15kW
710-4F0038-BN-0S-0000 Biến tần AC30 18.5kW
710-4G0045-BF-0S-0000 Biến tần AC30 22kW
710-4G0060-BE-0S-0000 Biến tần AC30 30kW
710-4G0073-BE-0S-0000 Biến tần AC30 37kW
710-4H0087-BE-0S-0000 Biến tần AC30 45kW
710-4H0105-BE-0S-0000 Biến tần AC30 55kW
710-4H0145-BE-0S-0000 Biến tần AC30 75kW
710-4J0180-BE-0S-0000 Biến tần AC30 90KW
710 - 4J0205 - BN - 0S - 0000 Biến tần AC30 110KW
710-4J0260-BE-0S-0000 Biến tần AC30 132kW
710-4K0315-BE-0S-0000 Biến tần AC30 160kW
710-4K0380-BE-0S-0000 Biến tần AC30 200kW
710-4K0440-BE-0S-0000 Biến tần AC30 250kW
710-4L0530-NE-0S-0000 Biến tần AC30 280kW
710-4L0590-NE-0S-0000 Biến tần AC30 315kW
710-4M0650-NE-0S-0000 Biến tần AC30 355kW
710-4M0700-NE-0S-0000 Biến tần AC30 400kW
710-4N0790-NE-0S-0000 Biến tần AC30 450kW
31V-4D0004-BN-2S-0000 Biến tần Parker AC30
31V-4D0006-BE-2S-0000 Biến tần Parker AC30
31V-4D0010-BE-2S-0000 Biến tần Parker AC30
31V-4D0012-BN-2S-0000 Biến tần Parker AC30
31V-4E0016-BE-2S-0000 Biến tần Parker AC30
31V-4E0023-BN-2S-0000 Biến tần Parker AC30
31V-4F0032-BN-2S-0000 Biến tần Parker AC30
31V-4F0038-BE-2S-0000 Biến tần Parker AC30
31V-4G0045-BN-2S-0000 Biến tần Parker AC30
31V-4G0060-BN-2S-0000 Biến tần Parker AC30
31V-4G0073-BE-2S-0000 Biến tần Parker AC30
31V-4H0087-BN-2S-0000 Biến tần Parker AC30
31V-4H0105-BN-2S-0000 Biến tần Parker AC30
31V-4H0145-BN-2S-0000 Biến tần Parker AC30
31V-4J0180-BN-2S-0000 Biến tần Parker AC30
31V-4J0205-BN-2S-0000 Biến tần Parker AC30
31V-4J0260-BN-2S-0000 Biến tần Parker AC30
740-4K0315-BN-0S-0000 Biến tần AC30 160kW
740-4K0380-BN-0S-0000 Biến tần AC30 200kW
740-4K0440-BN-0S-0000 Biến tần AC30 250kW
740-4L0530-NN-0S-0000 Biến tần AC30 280kW
740-4L0590-NN-0S-0000 Biến tần AC30 315kW
740-4M0650-NN-0S-0000 Biến tần AC30 355kW
740-4M0700-NN-0S-0000 Biến tần AC30 400kW
740-4N0790-NN-0S-0000 Biến tần AC30 450kW
Close
Gọi ngay
SMS
Chỉ đường